Trainingen

Profetenscholen 1, 2 & 3

Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en onderscheiden  en om profetische woorden aan anderen kunnen doorgeven en toetsen. Tijdens de training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. Deze trainingen worden in samenwerking met St. Living In Your Destiny georganiseerd.

Deel 1: De basis wordt gelegd voor het effectief handelen in het profetische. Onderwerpen zijn: het herstel van de gaven, de verschillende niveaus van autoriteit in het profeteren, profetisch protocol, profetisch schilderen en volwassenheid in het profeteren.

Deel 2: Nadruk op het leren toetsen van profetische woorden en op groei in accuraatheid in het profeteren. Onderwerpen zijn: bedienen in de gezindheid van Christus, het verschil tussen ware en valse profetie, correcte maatstaven voor profeten en richtlijnen voor het evalueren en toetsen van profetische woorden.

Deel 3: Het functioneren van profetie zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zijn:  het oprichten en het ontwikkelen van profetische teams, de kenmerken van een leider, het omgaan met tegenstellingen in het profetische en profetie in de zeven invloedsferen van de maatschappij.

Profetenschool 1 in Eindhoven
Profetie in praktijk en protocol.
Datums: vr. en za. 23 &  24 mrt, vr. en za. 6 & 7 april 2018
Tijd:  vrijdagen 14:00 – 21:00 uur, zaterdagen 09.30 – 16.30 uur | Kosten: 90,00 EUR

Profetenschool 2 in Amsterdam
Accuraatheid en het toetsen van profetische woorden.
Datums: za. 27 jan., 10&24 feb., 10 maart
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 90,00 EUR

Profetenschool 3 in Amsterdam
Profetenteams en profetie binnen en buiten de gemeente.
Datums: za. 14 & 28 april, 12 mei
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 90,00 EUR

 

Kingdom Trainingsscholen 1 & 2

Kingdom trainingsschool 1 in Amsterdam
Introductie van Bijbelse visie op het koninkrijk, ontdekken van passie en roeping en persoonlijkheid, rol van de gemeente en de apostelen, introductie 7 invloedssferen.
Datums: za. 24 maart, 7 & 21 april, 19 mei
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 90,00 EUR

Kingdom trainingsschool 2 in Amsterdam NIEUW!
Uitwerking  van het Bijbelse beeld van het koninkrijk van God in de 7 invloedssferen. Ontdekken van persoonlijke bestemming, doel en mandaat.
Datums: za. 20 jan, 3, 17 & 24 feb.
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 90,00 EUR

 

Bevrijding

Bevrijding informatie avond
Voor ieder die bevrijding wil ontvangen en/of daar meer over wil weten.
Datums: za. 20 jan. & 3 feb.
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 50,00 EUR

Bevrijdingstraining in Amsterdam
Leer bidden voor bevrijding van jezelf en anderen in de setting van hemelse rechtspraak.
Datums: za. 14 & 28 april, 12 mei
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 65,00 EUR

 

Life Changing Prayer

Life Changing Prayer
Leer bidden voor innerlijke genezing door de leiding van de Heilige Geest.
Datums: za. 20 jan & 3 feb,  za. 16 & 30 juni
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 50,00 EUR

 

Inzicht in de Geestelijke Wereld

Inzicht in de geestelijke wereld
Voor wie de geestelijke wereld beter wil begrijpen om van daar uit als koningen te gaan heersen.
Datums: za. 17 feb,  3 & 17 maart
Tijd: 10:00 –  16:30 uur  | Kosten: 65,00 EUR

Voor meer informatie en inschrijven: Klik hier