Get ready for 2018

‘Een nieuw profetische beweging die het gezicht van het profetisch wereldwijd zal veranderen!’

Dat waren de woorden van één van de deelnemers van de Global Prophetic Consultation; een bijeenkomst op basis van uitnodiging, afgelopen november in Dallas, Texas. 80 profeten vanuit 55 landen, waaronder Arleen Westerhof, waren door Cindy Jacobs uitgenodigd om bij elkaar te komen, om hun profetische inzichten over wat God spreekt te delen en te bidden. Dit was de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst plaatsvond. Eén van de uitkomsten was dat het profetische een nieuwe verschijningsvorm gaat aannemen, die autoriteit zal hebben om landen snel te zien veranderen.

De meeste openbaringen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen zijn niet op het internet te vinden, vanwege het gesloten karakter van de bijeenkomst. Tijdens de Get Ready for 2018 conferentie zal Arleen Westerhof het hebben over verschillende van die openbaringen, naast haar eigen profetisch woord voor 2018 voor Nederland en daarbuiten. Dick Westerhof zal spreken over kenmerken van apostelen en de gevolgen van de veranderingen in het profetische op de samenwerking tussen apostelen en profeten in de toekomst.

Natuurlijk gaan wij je ook activeren in het profetische. Je bent van harte uitgenodigd!

 

Algemene informatie

Datum en tijd: za. 13 januari 2018, 10.00 – 17.00 uur
Adres: Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Kosten: 27,50 Euro incl. lunch
Inschrijven en informatie: www.coaltie.org